ZO WIND VRIJ
Zienswijzen
 

Om een zienswijze te downloaden klikt U op de knop van die zienswijze. De map met uw vorige downloads opent dan.
Wilt u download in een andere map zetten, wijzig dan van map.
Klik op de knop opslaan onder in de map en de zienswijze wordt daar dan opgeslagen.
Klik op de opgeslagen zienswijze om hem te openen, te lezen en eventueel er zelf veranderingen of toevoegingen in aan te brengen.
 
De zienswijzen die U hier kan downloaden kan U gebruiken om als zienswijze naar de gemeente op te sturen.
Maar vaak wilt U ook nog andere bezwaren duidelijk maken.
Dat kan dan ook, schrijf zelf een alinea met uw persoonlijk bezwaar.
Vind U dat moeilijk, zoek dan in de andere zienswijzen en kopieer de tekst die U ook onder de aandacht wilt brengen en voeg het toe aan uw zienswijze.
 
Alle zienswijzen zijn .docx bestanden die in word en vele andere tekstprogramma's bewerkt kunnen worden.
Vermeld boven aan uw brief: Zienswijze ontwerp-Programma Windenergie Amsterdam
En vergeet niet onderaan uw zienswijze uw naam en adres te zetten en uw handtekening.
 
Stuur uw zienswijze naar:
Het college van B & W Amsterdam
p/a directeur Ruimte & Duurzaamheid
Postbus 2758
1000 CT Amsterdam

 
U kunt uw zienswijze ook digitaal verzenden.
Maak uw zienswijze eerst digitaal (word, pdf, een ander tekstformaat of scan het in een digitaal bestand.).
Klik op de gele knop hieronder,
vul de gegevens in en upload uw zienswijze.
 
Uw zienswijze moet uiterlijk 17 juli 2024 bij de gemeente zijn.
Veel succes

klik hier voor digtaal indienen zienswijze

Zienswijze
afstandscirkels Gein

download

Zienswijze
conclusie versus rapport Sociale aspecten

download

Zienswijze
draagvlak Zuidoost

download

Zienswijze
Handhaven maximum geluidsoverlast

download

Zienswijze
geluidsituatie Weesperkarspel:Gein

download

Zienswijze
geen cB-contouren maar afstandcirkels

download

Zienswijze
grensverschuiving zoekgebieden Weesperkarspel en Gaasperplas

download

Zienswijze
Havengebied versus Zuidoost

download

Zienswijze
Mening bewoners Zuidoost over draagvlak

download

Zienswijze
weging ambitie, groen en gezondheid

download

Zienswijze
tijdelijke en permanente natuurschade

download

Zienswijze
vertaling planMER naar begrijpelijke burgertaal

download

Zienswijze
overzicht te plaatsen windturbines

download