ZO WIND VRIJ
natuur

 
Over de natuur in onze omgeving.
Gaasperplas, Gaasperzoom, het Geingebied, De Hoge Dijk, Diemerbos.
 
Het is jammer dat juist een wethouder van Groen Links, Marieke van Doorninck, deze natuur wil beschadigen door er windturbines in te plaatsen.
Geluid, trillingen en knipperend licht zullen het leefgebied van de gevarieerde fauna ernstig verstoren.
Om nog maar niet te spreken over de vernietigen, het kappen en rooien van vele hectares groen, die noodzakelijk zijn voor het opbouwen van de turbines.
En de vogels die letterlijk uit de lucht geslagen worden.
Windalarm schrijft hierover: Gevolgen voor planten en dieren
 
Windturbines vormen een bedreiging voor dieren, zeker in de natuurgebieden Diemerbos, Gaasperplas, Gaasperzoom en De Hoge Dijk.
Vogels, vleermuizen en insecten worden bedreigd door geluid, slagschaduw, knipperlicht van de turbines en de potentieel dodelijke wiekslag.
 
De Gaasperplas en Gaasperzoom behoren tot het Natuurnetwerk Nederland en maken deel uit van de ecologische verbindingsstructuur.
In de Toekomstvisie Amsterdam 2050 is ’Rigoureus vergroenen’ een van de vijf strategische keuzes.
Landschappen (zoals bij het Gein en de Gaasp), parken (zoals Diemerbos, Gaasperpark en de Hoge Dijk) en verbindingen (Gaasperzoom) vormen de groene ’stadslongen’ voor Amsterdammers.
Het plaatsen van windturbines in juist deze groene gebieden betekent een aanslag en verkleining van deze natuurgebieden: voor een windturbine moet ongeveer 2.000 m2 worden gekapt.
Dan te bedenken dat de opgewekte elektriciteit niet zozeer bedoeld is voor woningen, maar vooral voor de zakelijke markt die 3 keer zoveel elektriciteit verbruikt (onder meer voor datacenters in Amstel-III).
 
natuur Gaasperzoom Foto: Natuurgebied Voornes Duin. Windturbines, met tiphoogte 150 meter, 2 km verder in Windpark Slufterdam, Maasvlakte.     (rdjfotografie.nl)  
De opgewekte energie gaat naar Rotterdamse Haven (Walstroom), naar Schiphol en naar het GVB.